De volgende islamitische namen is verboden of afgeraden om aan je baby te geven. 

  • Een naam met een slechte betekenis

Denk hierbij aan scheldwoorden, ziektes, racistische en andere woorden met een slechte betekenis. Ook mindere heftige betekenissen, zoals bitter en zorgen werd door de profeet afgekeurd. Een naam mag geen negatieve lading hebben. 

  • Een naam van een afgod, duivel, engel etc.

Denk hierbij aan Hindoe, Griekse en Romeinse |afgoden, zoals Shiva, Ares en Diana. Duivelsnamen zoals diablo is verboden. De Engelnaam Melek word weleens gebruikt en is ook verboden. 

  • Een naam die enkel aan Allah toebehoort. 

Denk hierbij aan namen met de betekenis: De Meest heilige (Al-Quddus), de meest barmhartige, de schepper etc. Zo noemde de profeet de slechtste naam die je je kind kan geven: Malik al Muluk wat Koning der koningen betekend. 

  • Een naam die Ad-Deen of Al-islam bevat word afgeraden. 

Voorbeelden van veel gebruikte namen zijn: Shams Ad-Deen en Noor-Al-Islam